Sự hình thành và phát triển marketing

1.   Lịch sử hình thành của Marketing

Khi sản xuất hàng hóa ra đời và phát triển, sự trao đổi cũng ra đời và phát triển theo. Mục đích của sản xuất hàng hóa là lợi nhuận nên việc tiêu thụ hết sản phẩm có ý nghĩa đặc biết quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.

Trong quá trình trao đổi, có nhiều mối quan hệ mâu thuẫn, trong đó có 2 mâu thuẫn chính yếu:

- Mâu thuẫn giữa người bán và người mua: Người bán luôn muốn bán nhiều hàng, bán với giá cao để có nhiều lợi nhuận; Ngược lại người mua muốn mua với giá thấp để có thể mua được nhiều.

- Mâu thuẫn giữa người bán với người bán: Những người bán đều muốn lôi kéo khách hàng về phía mình, giành và chiếm giữ những thị trường thuận lợi.

Hai mâu thuẫn này tồn tại khách quan và gắn liền với khâu tiêu thụ. Kết quả của hai mâu thuẫn này làm cho quá trình tiêu thụ hàng hóa trở nên khó khăn.

Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh bán hàng như:

- Cho khách hàng đổi trả hàng khi không vừa ý, tôn trọng khách hàng, tìm hiểu ý muốn của khách hàng để đáp ứng.

- Cho ngẫu nhiên một vật quý vào gói hàng để kích thích lòng ham muốn của khách hàng.

- Ghi chép, theo dõi mức bán các mặt hàng…

Những giải pháp trên là nhằm giải quyết những mâu thuẫn giữa người bán với người mua và người bán với người bán. Đó là hoạt động mà ngày nay gọi là Marketing.

2.   Sự phát triển của Marketing

Trong suốt lịch sử phát triển của mình, marketing cũng trải qua những bước thay đổi quan điểm nền tảng cho hoạt động này.

Có 5 quan điểm dẫn dắt các doanh nghiệp tiến hành hoạt động marketing như:

  1. 2.1   Quan điểm hướng theo sản xuất

Quan điểm theo định hướng sản xuất cho rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích những sản phẩm được bán rộng rãi với giá phải chăng.

Vì vậy, những nhà quản trị của các doanh nghiệp cần phải tập trung vào việc tăng quy mô sản xuất và mở rộng phạm vi tiêu thụ sản phẩm.

  1. 2.2   Quan điểm hướng theo sản phẩm

Quan điểm hướng theo sản phẩm ra đời cho rằng người tiêu dùng luôn ưa thích những sản phẩm có chất lượng cao, nhiều công dụng và tính năng mới.

Vì vậy, các nhà quản trị của doanh nghiệp muốn thành công phải luôn tập trung nguồn lực vào việc tạo ra sản phẩm chất lượng.

  1. 2.3   Quan điểm hướng theo bán hàng

Quan điểm hướng theo bán hàng cho rằng người tiêu dùng thường bảo thủ và do đó có sức ì hay thái độ ngần ngại trong việc mua sắm hàng hóa.

Vì vậy, để thành công, doanh nghiệp cần tập trung mọi nguồn lực và sự cố gắng vào việc thúc đẩy tiêu thụ và khuyến mãi.

Vấn đề chính trong nền kinh tế không còn là chú trọng tăng cường sản xuất mà là phải chú trọng đến việc bán sản phẩm ra.

  1. 2.4   Quan điểm hướng theo marketing

Quan điểm hướng theo marketing xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhu cầu gia tăng nhanh chóng ở khắp các nước. Các nhà sản xuất gia tăng sản lượng. Họ cũng sử dụng các hoạt động bán hàng và xúc tiến để đẩy mạnh tiêu thụ. Nhờ những kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất, sản phẩm ngày càng phong phú đa dạng hơn. Do đó, hoạt động marketing tiếp tục thay đổi.

Trong giai đoạn này, các công ty xác định nhu cầu của người tiêu thụ và thiết kế các hoạt động của công ty để đáp ứng những nhu cầu của họ mang lại hiệu quả ngày càng tốt.

Cũng trong giai đoạn này, hình thức marketing hiện đại được áp dụng.

  1. 2.5   Quan điểm marketing xã hội

Quan điểm này cho rằng hoạt động của doanh nghiệp là nhằm xác định nhu cầu, mong muốn và lợi ích của cả thị trường mục tiêu và thỏa mãn chúng bằng những phương thức hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh đồng thời duy trì và phát triển lợi ích cho người tiêu dùng và toàn xã hội.

Theo quan điểm này, những người làm marketing phải cân đối 3 lực lượng là xã hôi, khách hàng và doanh nghiệp trong khi hoạch định các chính sách marketing là:

- Thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

- Đáp ứng những lợi ích chung, lâu dài của xã hội.

- Đạt được những mục tiêu hoạt động của công ty.

Theo thời gian, marketing vẫn tiếp tục được nghiên cứu và phát triển để ngày càng hoàn thiện và thích ứng với sự thay đổi kinh tế - xã hội trong thời đại mới.

Để nhận thức đầy đủ về bản chất marketing, các nhà quản trị doanh nghiệp cần có sự thay đổi quan niệm về quá trình kinh doanh và có nhận thức đúng về bản chất marketing.

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close