Nhu cầu trong marketing là gì

Là sự đòi hỏi tất yếu tự nhiên và là thuộc tính tâm lý của con người, giúp con ngƣời tồn tại và phát triển. Nếu đƣợc thoả mãn nhu cầu, con ngƣời sẽ có biểu hiện cảm xúc tích cực. Ngược lại, nếu nhu cầu không đƣợc đáp ứng và thoả mãn con ngƣời sẽ biểu hiện cảm xúc tiêu cực.
Con ngƣời có nhiều nhu cầu đa dạng và phức tạp. Nhu cầu thì vô hạn và thay đổi theo thời gian, theo đà phát triển của xã hội. Xã hội phát triển cao thì con ngƣời cũng có nhu cầu cao.
Trong Marketing qua sự xếp hạng thứ bậc của hệ thống nhu cầu cho chúng ta biết con ngƣời sống trong xã hội nào sẽ có nhu cầu của xã hội đó.
Ví dụ: ở những nƣớc kém phát triển lạc hậu thì nhu cầu cần thiết là cái ăn cái mặt, làm thế nào để ăn no mặc ấm, do đó sản phẩm cung ứng phải là nhu yếu phẩm chứ không phải là nghệ thuật

Từ thực tế cuộc sống, ngƣời ta hiểu rằng, nhiều ngƣời thích mua một loại hàng hoá đ u phải chỉ vì sự tài tình của ngƣời bán,mà chính vì hàng hoá đó tạo ra sự hấp dẫn đối với ngƣời mua. Vì sao hàng hoá của hãng này lại có khả năng hấp dẫn ngƣời mua hơn hàng hoá c ng loại của hãng khác? Vì ngƣời sản xuất tạo ra cho nó một khả năng thích ứng với nhu cầu thị trƣờng lớn hơn


Nhu cầu thị trƣờng đƣợc nhiều ngƣời hiểu một cách quá đơn giản là sự đòi hỏi của con ngƣời về một vật phẩm nào đó. Nhƣng thực ra thuật ngữ đó bao hàm một nội dung rộng lớn hơn mà nếu nhà kinh doanh chỉ dừng ở đó thì khó có thể tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình lên đƣợc.
 

Nhu cầu thị trƣờng đƣợc nhiều ngƣời hiểu một cách quá đơn giản là sự đòi hỏi của con ngƣời về một vật phẩm nào đó. Nhƣng thực ra thuật ngữ đó bao hàm một nội dung rộng lớn hơn mà nếu nhà kinh doanh chỉ dừng ở đó thì khó có thể tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình lên đƣợc.
 

Nhu cầu tự nhiên:
Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con ngƣời nhận đƣợc. Nhu cầu tự nhiên đƣợc hình thành là do trạng thái ý thức của ngƣời ta về việc thấy thiếu một cái gì đó để phục vụ cho tiêu dùng. Trạng thái ý thức thiếu hụt đó phát sinh có thể do sự đòi hỏi của sinh lý, của môi trƣờng giao tiếp xã hội hoặc do cá nhân con ngƣời về vốn tri thức và tự thể hiện. Sự thiếu hụt càng đƣợc cảm nhận gia tăng thì sự khát khao đƣợc thoả mãn càng lớn và cơ hội kinh doanh càng trở nên hấp dẫn


Nhu cầu tự nhiên là vốn có, là một mặt bản thể của con ngƣời mà nhà hoạt động Marketing không tạo ra nó. Việc cần có cơm ăn, áo mặc, nhà ở,... gắn liền với sự tồn tại của chính bản th n con ngƣời. Hoạt động của những ngƣời hoạt động Marketing sẽ góp phần phát hiện ra trạng thái thiếu hụt, tức là những nhu cầu tự nhiên mới, chứ hoàn toàn không sáng tạo ra nó. Nhƣng nếu các nhà quản trị Marketing chỉ dừng ở việc phát hiện ra nhu cầu tự nhiên của con ngƣời và sản xuất ra loại sản phẩm thuộc danh mục hàng hoá thoả mãn nhu cầu đó, thì trên thực tế họ không cần phải động não nhiều. Nhƣng kinh doanh nhƣ vậy trong điều kiện hiện nay sẽ mang lại hiệu quả rất thấp, trừ khi doanh nghiệp kinh doanh loại sản phẩm ở vào vị thế độc quyền. Rốt cuộc họ chỉ cần làm nhƣ họ đã từng làm hoặc doanh nghiệp khác từng làm và rồi họ đón nhận lấy sự đào thải tất yếu của cuộc cạnh tranh nghiệt ngã trên thị trƣờng. Bởi vì, khi xây dựng nhà máy luyện kim thì họ chỉ cần tạo cho sản phẩm của họ vẫn giữ nguyên đƣợc tên gọi là sắt thép, khi thành lập doanh nghiệp sản xuất xe đạp thì họ chỉ cần tạo ra một sản phẩm chở đƣợc ngƣời và dùng chân để đạp. Khi đó niệm của họ chỉ đơn giản là tạo ra một phƣơng tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của con ngƣời mà có thể đạp bằng hai chân.

Là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng mua sắm. Nhà kinh doanh có thể phát hiện ra nhu cầu tự nhiên và mong muốn của con ngƣời. Họ có thể chế tạo ra đủ loại hàng hoá với những đặc tính cực kỳ hoàn mỹ nhƣng họ cũng chẳng bán đƣợc bao nhiêu, nếu nhƣ chi phí sản xuất ra nó lại quá lớn, giá cao đến mức ngƣời ta không thể mua đƣợc, mặc d ngƣời ta rất thích đƣợc dùng nó. Khi đó, nhu cầu tự nhiên và mong muốn hay nhu cầu tiềm năng không thể biến thành nhu cầu có khả năng thanh toán - cầu thị trƣờng - nhu cầu thực hiện

Chừng nào mà nhà kinh doanh hiểu rõ đƣợc khách hàng sẽ cần loại hàng hoá gì? Hàng hoá đó phải có những đặc điểm gì? Đ u là những đặc trƣng quan trọng nhất? Để tạo ra nó ngƣời ta phải tốn phí bao nhiêu. tƣơng ứng với nó là mức giá nào thì ngƣời ta sẽ mua? khi đó họ mới thực sự hiểu đƣợc nhu cầu của ngƣời tiêu dùng, và kinh doanh mới hy vọng mang lại cái mà họ chờ đợi - lợi nhuận. Để hiểu đƣợc nhu cầu thị trƣờng đòi hỏi nhà quản trị Marketing phải nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu ngƣời tiêu dùng về các phƣơng diện của nhu cầu
 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close