Mục tiêu của marketing?

Mục tiêu của marketing là gì?

Mục tiêu marketing chính là kết quả bạn muốn đạt được từ hoạt động marketing của mình. Nó sẽ trả lời cho câu hỏi: Lý do chủ yếu thúc đẩy bạn làm marketing là gì?

Các mục tiêu marketing cần phù hợp và hỗ trợ những mục tiêu kinh doanh chung khác. Cũng giống bất kì mục tiêu nào, các mục tiêu marketing cần phải dễ đánh giá, cụ thể và thực hiện.

Hãy quên tất cả những bàn luận về việc bạn có cần các mục tiêu, mục đích, chiến lược , chiến thuật hay các bước thực hiện. Việc bạ gọi tên chúng là gì không quan trong. Bạn chit cần xác định các mục tiêu marketing theo những thuật ngữ cụ thể nhất. Bạn cần biết mình đang đi tới đâu. Không cầu kì, chúng ta chỉ cần gọi chúng là mục tiêu marketing.

Mục đích marketing

Các mục tiêu là các khối yếu tố hình thành nên kế hoạch marketing và điển khởi đầu của kế hoạch. Yếu tố đầu tiên của chương trình marketing du kích là hình dung mục tiêu, tức là bạn phải có một tầm nhìn rõ ràng về những mục tiêu cần đạt được trong năm nay và những năm tiếp theo, với sự chú ý đặc biệt tới từng chi tiết. Ví dụ như, mục tiêu của hãng Disney là làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Đây là sứ mệnh dẫn đường cho tất cả các hoạt động kinh doanh và marketing của hãng này. Mục tiêu trên là một tầm nhìn rõ ràng, và có thể đánh giá được kết quả cụ thể trong quá trình thực hiện. Khi có một câu hỏi đặt ra về mức độ phù hợp của một hoạt động cụ thể , câu trả lời cho nó thường trùng với mục tiêu tông thể. Rõ ràng là làm mọi người vui vẻ.

Xây dựng kế hoạch marketing bạn cần bắt mình tập trung vào những mục tiêu cụ thể mà bạn mong đợi đạt được. Kế hoạch marketing cũng sẽ chỉ rõ các hoạt động cần phải được thực hiện để đạt được những mục tiêu đó.

Câu hỏi quan trong nhất đặt ra là: Bạn muốn khách hàng hiện tại và khách hàng trong triển vọng hành động như thế nào sau chương trình marketing của mình.

Mục tiêu marketing

Câu trả lời sẽ là kết quả của lời kêu gọi hành động trong tất cả những hoạt động truyền thông marketing của bạn

Ví dụ về kết quả cụ thể của các chương trình kêu gọi hành động gồm:

 • Xin thông tin
 • Gọi điện thoại tới số dịch vụ miễn phí 800
 • Ghé thăm web
 • Đăng kí trong tạp chí điện tử hoặc đăng ký nhận báo cáo đặc biệt
 • Đặt hàng
 • Xây dựng quan hệ
 • Tìm hiểu thông tin về khách hàng hiện tại và triển vọng
 • Hình thành nhận thức cao nhất về sản phẩm và dịch vụ
 • Đến thăm doanh nghiệp phòng trưng bày hay nhà kho
 • Tham gia cuộc thi
 • Giới thiệu với bạn bè hay các tổ chức khác.
BÀI VIẾT HAY CẦN XEM:  Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *