Marketing truyền thống và Marketing hiện đại

Marketing truyền thống và Marketing hiện đại khác nhau như thế nào? Nhiều nhà kinh doanh và doanh nghiệp lựa chọn hình thức nào sẽ tối ưu hơn. Cùng tìm hiểu nhưng điểm cơ bản về hai hình thức marketing này trong bài viết.

1. Định nghĩa Marketing truyền thống (Marketing trước năm 1950)

Khi mới ra đời Marketing chỉ được áp dụng giới hạn trong lĩnh vực thương mại với nhiệm vụ chủ yếu là tiêu thụ những loại hàng hoá và dịch vụ có sẵn nhằm mục đích thu lợi nhuận. Người ta gọi Marketing giai đoạn này là Marketing truyền thống (hay Marketing cổ điển)
Marketing là toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng chuyển vận một cách tối ưu các loại hàng hoá hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm mục đích lợi nhuận
Marketing truyền thống có những đặc trưng cơ bản sau:
Sản xuất là yếu tố xuất phát và quyết định toàn bộ quá trình tái sản xuất hàng hoá
Mục tiêu nhằm tìm kiếm những thị trường có lợi nhất cho việc tiêu thụ những sản phẩm đã sản xuất.
Hoạt động diễn ra chủ yếu ở kh u lưu thông, phân phối
Kết quả cuối cùng là tối đa hoá lợi nhận trên cơ sở khối lượng hàng hoá tiêu thụ được.
Đây là thời kì quan điểm sản xuất được ưu tiên trên hết, do khả năng sản xuất không đủ để thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng (Cầu > Cung). Hầu hết các doanh nghiệp đều làm trước nhu cầu, họ chỉ cần sản xuất càng nhiều càng tốt vì bao nhiêu sản phẩm sản xuất ra đều chắc chắn sẽ được tiêu thụ hết.

>> Tìm hiểu thêm bài viết tool marketing là gì? 

2. Định nghĩa Marketing hiện đại ( từ 1950 đến nay)

Sau chiến tranh thế giới II, nền kinh tế thế giới cũng như từng quốc gia chuyển sang một thời kì mới – phục hồi và phát triển kinh tế phục vụ quốc kế, nhân sinh. Sự phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất và việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại làm cho nhu cầu xã hội nhanh chóng được thoả mãn. Sự phát triển xã hội tiêu dùng và xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đã đẩy các doanh nghiệp phải thay đổi về cơ bản hành vi kinh doanh của mình. Họ đã nhận thức được rằng: Nếu chỉ làm ra một sản phẩm tốt vẫn chưa chắc chắn tiêu thụ được, điều quan trọng nhất là sản phẩm đó có đáp ứng được nhu cầu của thị trường và có được thị trường chấp nhận hay không? Trong bối cảnh đó những hoạt động và quan niệm của Marketing truyền thống đã trở nên lỗi thời và không còn hữu hiệu nữa, đòi hỏi phải có những giải pháp mới thay thế, Marketing hiện đại ra đời.
Theo P.Kotler, Marketing là toàn bộ các hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu và lòng ham muốn thông qua các quá trình trao đổi, mua bán sản phẩm, dịch vụ trên thị trường
J.Lambin: Maketing đó là quảng cáo, là kích động, là bán hàng bằng g y sức ép, tức là toàn bộ những phương tiện bán hàng, đôi khi mang tính chất tấn công được sử dụng để chiếm lĩnh thị trường hiện có. Marketing là toàn bộ những công cụ phân tích, phương pháp dự đoán và nghiên cứu thị trường sử dụng nhằm phát triển cách tiếp cận những nhu cầu và yêu cầu.

British in Stitute of Marketing: Marketing là chức năng quản lý công ty về mặt tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra nhu cầu và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể đến việc đưa những hàng hoá đó tới người tiêu thụ cuối cùng nhằm đảm bảo cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến.
British in Stitute of Marketing: Marketing là chức năng quản lý công ty về mặt tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra nhu cầu và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể đến việc đưa những hàng hoá đó tới người tiêu thụ cuối cùng nhằm đảm bảo cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan: 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close