Cung và cầu trong marketing

Khi giá cả của một hàng hoá hoặc dịch vụ tăng cao hay giảm mạnh thì lý do được đưa ra là nguồn cung tăng lên hoặc nhu cầu giảm đi. Đây là cách thị trường vận hành theo quy luật cung cầu - một quy luật hết sức cơ bản nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến giá cả của hàng hóa và dịch vụ. Vậy cung và cầu là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết dưới đây.

1. Cầu 

Là số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định. Hay nói theo cách khác sức cầu hay lượng cầu là mong muốn được kèm theo điều kiện có khả năng thanh toán khi mong muốn được bảo đảm bằng sức mua, hay khả năng thanh toán thì trở thành sức cầu vvv

Ví dụ: rất nhiều người mong muốn được sở hữu một chiếc xe nhãn hiệu BMW, nhưng chỉ có một số ít người có khả năng mua nó. Do vậy, đối với các doanh nghiệp cần quan tâm không chỉ có bao nhiêu người mong muốn có được sản phẩm của họ, mà còn bao nhiêu người thực sự sẽ và có thể mua nó.
Luật cầu:
Lượng cầu hàng hóa, dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng lên khi giá của hàng hóa đó giảm xuống và ngược lại trong điều kiện các yếu tố khác ảnh hưởng đến cầu là không đổi”. Sỡ dĩ có quy luật này là vì: Khi giá hàng hóa giảm xuống, người tiêu dùng có khả năng mua nhiều hàng hóa hơn. Mặt khác khi hạ giá sẽ có khả năng thu hút thêm nhiều người mua đến mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Giá càng tăng, người tiêu dùng có thể sẽ mua với số lượng ít hơn trước, bởi họ bị hạn chế về thu nhập. Mặt khác, họ cũng có thể không mua hàng đó nữa mà chuyển sang mua hàng thay thế khác có mức giá thấp hơn mà vẫn thoả mãn được nhu cầu của họ

2. Cung
Là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.
Luật cung:
Luật cung được phát biểu như sau: “Cung của hàng hoá, dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng khi giá của nó tăng lên và ngược lại (các yếu tố ảnh hưởng đến cung là không đổi)”. Nói cách khác, cung của các hàng hóa hoặc dịch vụ có mối quan hệ cùng chiều với giá cả của chúng.

Xem thêm bài viết liên quan: 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close